Konu
Anlatımları

Genel&Kazanım
Çözümleri

Konular
Üniteler

Yüzde
Hesapla

Haber
Duyuru

Üye
Listesi

Bilgi
Bankası

Bilgi
Ekle

Puan
Sıralaması

Mesaj
Panosu

Bilgi
Seviyeleri

321. Hece Ölçüsü (Hece Vezni) nedir ile:: (Türkçe)

Her ölçü bağlı bulunduğu dilin yapısından doğar. Bu nedenle Türk dilinin doğal ölçüsü hece ölçüsüdür. Hece ölçüsü dizelerdeki sözcüklerin hece sayısının belli bir düzene bağlı olarak eşitliği temeline dayanır. Şiirin bütün dizelerindeki hece sayısının eşit olması gerekir. ...
: 1 Mahmut Gulmez Mahmut Gulmez
Yazan:

barış kılıç
(Istanbul)
18 Ocak Perşembe 10:27:35
Beğenebilmek için en az 10 onaylı bilginiz olmalı

322. Ölçü (Vezin) nedir kısa ile:: (Türkçe)

Şiirde hecelerin sayılarına ya da heceyi oluşturan seslerin uzunluk ve kısalıklarına göre bir düzen oluşturulur. İşte bu düzene ölçü denir. Edebiyatımızda hece aruz ve serbest olmak üzere üç tür ölçü kullanılmıştır....
: 1 Mahmut Gulmez Mahmut Gulmez
Yazan:

barış kılıç
(Istanbul)
18 Ocak Perşembe 10:27:17
Beğenebilmek için en az 10 onaylı bilginiz olmalı

323. Şiir Nedir kısa bilgi tanımı:: (Türkçe)

Duygu hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasına şiir denir. ..
: 1 Mahmut Gulmez Mahmut Gulmez
Yazan:

barış kılıç
(Istanbul)
18 Ocak Perşembe 10:26:56
Beğenebilmek için en az 10 onaylı bilginiz olmalı

324. Karşılaştırma Cümleleri nedir ile tanımı:: (Türkçe)

Birden fazla varlık kavram ya da durumun karşılaştırıldığı cümlelerdir. Karşılaştırmada benzerlik farklılık üstünlük gibi değişik durumlar ifade edilir. Karşılaştırma ilgisi “gibi kadar en daha çok göre fazla” gibi sözcüklerle kurulur.....r
: 1 Mahmut Gulmez Mahmut Gulmez
Yazan:

barış kılıç
(Istanbul)
18 Ocak Perşembe 10:26:05
Beğenebilmek için en az 10 onaylı bilginiz olmalı

325. Açıklama İlişkili Cümleler nedir kısa:: (Türkçe)

Neden- sonuç ilişkisinin tersidir önce sonucun sonra nedenin belirtildiği cümlelerdir. Bu tür cümleler genellikle “çünkü demek ki öyleyse anlaşılıyor ki” bağlaçlarıyla oluşturulur........
: 1 Mahmut Gulmez Mahmut Gulmez
Yazan:

barış kılıç
(Istanbul)
18 Ocak Perşembe 10:25:33
Beğenebilmek için en az 10 onaylı bilginiz olmalı
 
Okullardan google hesabına giremeyenler buradan meb sertifikasını indirip kurmalılar

Site Genel Durumu

1,670,812
Ziyaret

619
Üye

132,445
İzlenme

167,092
Okunma

48
Video

308
Haber

50
Reddedilen Bilgi

0
Bekleyen Bilgi

29,161
Onaylanmış Bilgi

29,211
Toplam Bilgi


İçeriklerimizin hiç biri ticari amaçla kullanılamaz. Fen Destek 2021 ©
İstek , Tavsiye, Şikâyet : bilgisayarhazinesi@gmail.com